Yunan Parlamentosu’nun Türkiye aleyhinde aldığı “soykırımın inkârının cezalandırılması” kararlarını kınamak üzere Atina’ya giden Talat Paşa Komitesi geri çevrilirken İşçi Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Yunus Soner ve iki kişi gözaltına alındı.

Gruptan bir gün önce Atina’ya giden Soner, Talat Paşa Komitesi Yunanistan’a sokulmayınca Syntagma Meydanı’nda “Ermeni Soykırımı Emperyalist Bir Yalandır” diyen bildiriyi iki kişiyle birlikte okudu. Yunan Polisi, Yunanistan Parlamentosu karşısında okunan bildirinin ardından Soner’i gözaltına aldı. Soner’le birlikte Ümit Gönültaş ve Ali İhsan Gönültaş isimli Talat Paşa Komitesi üyeleri de gözaltına alındı. 3 isim de polis merkezine götürüldü.

İşte o bildirinin tam metni:

TALAT PAŞA KOMİTESİ ATİNA AÇIKLAMASI

“Sizlere, suyun öte tarafından, Türk halkının selam ve sevgilerini getirdik.

Türk halkının, komşu Yunan halkı ile karşılıklı saygı ve güven içinde, dostça yaşamak arzu ve kararında olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyoruz.

Ülkelerimiz ve halklarımız arasında iyi ilişkiler geliştirmenin, tarihteki acıları canlandırmaktan değil, yeni dostluk köprüleri kurmaktan geçtiğine inanıyoruz.

Yunanistan Parlamentosu’nun, 9 Eylül 2014 günü almış olduğu kararın bu amaca hizmet etmeyeceğini düşünüyoruz.

Anılan kararda mealen; “Uluslararası mahkemeler ve Yunan Meclisi’nin tanıdığı soykırım suçlarının, savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların varlığını ve ciddiyetini kasıtlı olarak, şiddet suçuna neden olacak şekilde ret veya inkâr edenler yahut hoş gösterenlerin cezalandırılması” öngörülmüştür.

Bu durumda Yunanistan tarafından;

– 1994 yılında kabul edilen “Pontus soykırımı”,

– 1996 yılında kabul edilen “Ermeni soykırımı” ve

– 1998 yılında kabul edilen “Küçük Asya soykırımı” kararlarına karşı çıkılması, bunların ret veya inkârı suç sayılmaktadır.

Biz, Talat Paşa Komitesi olarak, Türk ulusu ve insanlık adına bu kararı reddediyoruz.

Çünkü; bu üç konuda da alınmış bir uluslararası mahkeme kararı yoktur. Zaten hukukun evrensel kurallarına göre, yaşandığı zaman açıkça suç olarak tanımlanmamış bir olay nedeniyle suçlama yöneltilemez. Evrensel düzlemde, “soykırım suçu” 1948’de tanımlanmıştır.

Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Perinçek-İsviçre davasında, 17 Aralık 2013’te verdiği kararda;

– 1915’te savaş koşullarında yaşananların “soykırım” olarak kabul edilemeyeceğini, söz konusu olaylarla ilgili araştırmaların tartışmaya açık olduğunu, bu konuda karar vermeye parlamentoların ve mahkemelerin yetkili olamayacağını.

– 1915’te yaşananların, uluslar arası mahkemece “soykırım” unsurlarını taşıdığı saptanan “holokost”tan farklı olduğunu,

– Doğu Perinçek’in söz konusu olaylarla ilgili olarak “soykırım değildir, vatan savunmasıdır” ifadesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde belirtilen düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını ve suç oluşturmayacağını belirtmiştir.

Keza, Fransız ceza mevzuatında yer alan benzeri düzenleme de Fransız Anayasa Mahkemesi tarafından düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir.

“Pontus olayı” da, bölgesel güçler arası çatışmadır. Bölgedeki Türk halkının kendisini savunmasıdır.

“Küçük Asya olayı” da aynı kapsamdadır. Yunanistan silahlı güçlerinin Türk vatanı olan Anadolu’yu işgaline karşı yapılan vatan savunmasıdır. Yakılan, yıkılan Türk vatanı; en çok kayıp veren Türk ulusu olmuştur.

Nitekim, savaş sonrası, Yunanistan mahkemeleri, Anadolu’yu işgal eylemi nedeniyle Yunanistan’ın üç başbakanı, iki bakanı ve prensini “savaş suçlusu” kabul ederek ölüm cezası ile cezalandırmıştır. Tek başına bu olgu dahi, Türklerin soykırım yapmadığını göstermektedir.

Tarihi gerçeklere, Türk ulusunun karakterine ve uluslararası yasalara güvenerek tekrar ediyoruz:

– Türk ulusu soykırım yapmamıştır, vatanını savunmuştur.

– Bu “soykırım” iddiaları, emperyalist bir yalandır.

– “Soykırım”, parlamentoların değil, tarihçilerin araştıracağı bir konudur.

– “Soykırım” suçlaması için uluslararası mahkeme kararı gerekir.

– Yunanistan Meclisi’nin aldığı karar esastan ve usulden yasalara ve özellikle Avrupa Konseyi üyesi olarak Yunanistan için de doğrudan bağlayıcı olan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 17 Aralık 2013 tarihli kararına aykırıdır.

Talat Paşa Komitesi olarak, Türk ulusu adına, Yunanistan Meclisi’nin aldığı bu kararı kaldırmasını talep ediyoruz.

Bu karar, Türk-Yunan dostluğunu temsil eden Atatürk ve Venizelos’un ruhlarını rahatsız eder.

Düşünce ve ifade özgürlüğünü ayaklar altına alan bu karar, demokrasinin beşiği Yunanistan’a yakışmamaktadır.

Plato’nun, Socrat’ın, Aristotales’in torunları olan dost ve komşu Yunan halkının bu karara itiraz etmesini bekliyoruz.

Böylece, suyun iki tarafının her gün biraz daha yaklaşacağına, halklarımız arasındaki dostluğun daha da sağlamlaşacağına inanıyoruz.

Her iki halkın da yararının, dostluğu geliştirmekte olduğunu anımsatıyor, Yunanistan halkına selam, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

TALAT PAŞA KOMİTESİ/TÜRKİYE

Kaynak : Oda TV