22 Dec
0

BİR YOL AYRIMININ SEBEPLERİ: MONDROS MÜTAREKESİ’NDEN İTİBARENLOZAN ANTLAŞMASI’NA KADAR FRANSACUMHURİYETİ İLE ERMENİ KOMİTELERİARASINDAKİ İLİŞKİLER*

(REASONS FOR PARTING OF WAYS: RELATIONS BETWEEN THE FRENCH REPUPLIC AND ARMENIAN COMMITEES FROM THE ARMISTICE OF MUDROS TO THE TREATY OF LAUSANNE) by Maxime GAUIN** ODTÜ Tarih Bölümü Doktora Adayı, AVİM Uzmanı Öz: Ermeniler ile Anglo-Sakson güçleri arasındaki ilişkilerin ...